Welkom op de website van de Vlaamse Academici - Regio Brugge 2018-2019

Beste VVA-vrienden,

 

In het voorbije academiejaar mocht onze vereniging zich verheugen in een zeer mooie opkomst voor haar activiteiten. We willen op dit elan verder gaan.

Voor de voordrachten op vrijdagavond hebben we alweer gespeurd naar thema’s die de geesten beroeren: gezondheidszorg, onderwijs, spiritualiteit, economie en migratie.

Voor een blijvende oplossing moeten we de problemen die zich in de derde wereld voordoen, aanpakken. Dat hoorden we in onze jeugd al. Toch blijkt het allemaal zeer weerbarstig. Een typevoorbeeld daarvan is Pakistan waar de scheiding met Bangladesh (Oost-Pakistan)  in het begin van de jaren zeventig in het brandpunt van de actualiteit stond en waar armoede en geweld zeker nog niet verdwenen zijn. Is er dan geen vooruitgang?

En hoe leven we intussen met de gevolgen van de migratie die er sowieso zijn, in afwachting dat we de wereldproblemen in goede banen leiden? Over die beide onderwerpen zullen twee eminente sprekers ons onderhouden.

We willen ook de eigen regio en haar erfgoed niet vergeten, net als een originele speler in de Vlaamse economie. Kijk maar naar onze bijkomende activiteiten.

De reis naar Engeland is vorig academiejaar meegevallen en het moet gezegd: het is een land dat goed bij de VVA-sfeer past. Het flegmatieke, de humor, de nuchterheid: het zijn deugden die Vlaamse academici zich graag eigen maken. Regelmatig met gelijkgezinden samenkomen, discussiëren en daar de inspiratie uit halen om als een lady of een gentleman door het leven te stappen: zo zou je de bedoeling van onze vereniging kunnen omschrijven.

Het lijkt eenvoudig, maar twintig activiteiten op een jaar in elkaar steken en uitvoeren, vergt heel wat tijd en energie. Uw lidmaatschap is voor het bestuur de grootste stimulans.

Aarzel dus niet om toe te treden. 

 

Bruno Comer
Voorzitter