08/02/2019 Mgr. LODE AERTS De toekomst van ons bisdom

 

 

Vrijdag 8 februari 2019  om 20.15 uur

 

Cultuurzaal Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek

 

Lode Aerts, bisschop van Brugge

 

VERDIEPEN EN VERBINDEN

 

Het gaat niet goed met de religieuze praktijk in onze gewesten. De ontkerkelijking neemt  nog steeds toe, al noemen vele mensen zich wel nog gelovig. Graag willen wij daarom de mening van de nieuwe bisschop van Brugge horen over de betekenis van het geloof in de samenleving van vandaag.

 

Lode Aerts is geboren in Geraardsbergen en groeide op in Maldegem. Na zijn studies  in Eeklo, Gent en Leuven werd hij in 1984 tot priester gewijd. Hij doorliep verschillende ambten in de kerkelijke hiërarchie en was vooral werkzaam in Gent. In 2016 werd hij in Brugge tot bisschop gewijd, op 57-jarige leeftijd: volgens kerkelijke normen nog een jongeman.

 

Kort voor zijn wijding zei hij in een interview: “Bescheiden maar vrijmoedig mogen we met de blijde boodschap naar buiten komen. De kerk staat niet meer in het centrum en kan niet meer overal een centrum hebben, maar dat mag haar niet beletten naar alle periferieën te gaan”.

 

Dat het geloof geen zaak meer is van traditie, maar steeds meer een vrije keuze wordt, ziet de bisschop als een mogelijkheid voor de gelovige om zijn geloof te verdiepen en bewuster te beleven. Op die manier kan hij zijn geloof ook weer maatschappelijk relevant maken: verdiepen en verbinden.

 

Twee elementen uit de actualiteit kunnen de lezing van bisschop Aerts kleur geven: de roep van het katholiek onderwijs om meer religieuze theorie en meer bijbelkennis, en daarnaast - in zijn bisschopsstad - de recente plannen van de Emmaüsparochie om de kerken van Sint-Andries en Sint-Michiels te verkopen met het oog op de constructie van een modern kerkgebouw.