29/03/2019 Prof. Dr. KRIS VAN DEN BRANDEN Taal en onderwijs in de 21ste eeuw

 

 

Vrijdag 29 maart 2019 om 20.15 uur

Cultuurzaal Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek

Prof. Dr. Kris Van den Branden

Taal en onderwijs in de 21ste eeuw: zijn we nog mee?

Taal en onderwijs zijn ‘in’, althans wat media-aandacht betreft. Het gonst van de verontrustende berichten. De begrijpend-leesprestaties van de Vlaamse tienjarigen blijken systematisch te dalen en het aantal functioneel laaggeletterden neemt toe. In het hoger onderwijs is er een groeiende tendens om het Engels als instructietaal te hanteren. De kennis van het Frans als vreemde taal van de jongeren is slecht. De schrijfprestaties van onze 18-jarigen zijn niet op niveau.

Maar kloppen al die beweringen wel? In zijn lezing benadert Prof. Kris Van den Branden deze, en andere, hete hangijzers rond taal en onderwijs vanuit een wetenschappelijke hoek: wat is waar? En wat is “fake news”?  

Kris Van den Branden is hoogleraar taalkunde en hoofd van de lerarenopleiding talen aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven. Aan dezelfde universiteit is hij academisch promotor van het Centrum voor Taal en Onderwijs. Hij is de auteur van het boek “Onderwijs voor de 21ste eeuw” (Uitgeverij ACCO).