05/04/2019 Dr. JAN VANDEMOORTELE Pakistan: hopeloos of verkeerd begrepen?

 

Vrijdag 5 april 2019  om 20.15 uur

 

Cultuurzaal Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek

 

Dr. Jan Vandemoortele

 

Pakistan: hopeloos of verkeerd begrepen?

 

 

Pakistan wordt veelal beschouwd als een van de gevaarlijkste landen in de wereld.

Enkele voorbeelden uit de recentste geschiedenis wijzen in die richting.

De hevige gevechten tussen het Pakistaanse leger en de Taliban speelden zich voor het grootste deel af in de Swatvallei en daardoor kwam er een vluchtelingenstroom van twee miljoen personen op gang.

Pakistan werd in juni 2010 getroffen door de ergste overstromingen in 80 jaar. Daarbij vielen meer dan tweeduizend doden en meer dan twintig miljoen mensen werden door de ramp getroffen. Velen verloren daarbij hun huis. Ook ging veel vruchtbare landbouwgrond verloren.

Er zijn de voortdurende spanningen tussen India en Pakistan (allebei atoommachten!!) over Kasjmir, die af en toe escaleren zoals nog dit jaar in februari. Heel recent nog, op 17 maart 2019, vielen er 4 doden bij een aanslag van separatistische rebellen.

Naast oorlog, natuurrampen en andere gevaren voor alle inwoners, staat  Pakistan - volgens een veiligheidsindex van het Georgetown Institute for Women, Peace and Security - op de vierde plaats van de meest onveilige landen voor vrouwen om er te wonen. Ze worden er slechter behandeld dan vee.

 

Jan Vandemoortele, die als topman van de Verenigde Naties in  tussen 2005 en 2008 in Pakistan verbleef, zal vanuit zijn ervaring ingaan op de vraag in de titel.

Hij zal kort de geschiedenis, de cultuur en de godsdienst schetsen van het land, alsook de politieke en militaire situatie uit de doeken doen. De uiteenzetting zal ook het dagelijkse leven beschrijven: van de kledij die de Pakistanen dragen tot de talen die ze spreken, het voedsel dat ze eten en de sporten die ze beoefenen.

Hij zal trachten het beeld van Pakistan dat we via de media krijgen voorgeschoteld, ietwat te nuanceren, en soms te corrigeren.

 

Jan Vandemoortele (°1953) is doctor in de ontwikkelingseconomie en bracht gans zijn loopbaan door als econoom en diplomaat bij de Verenigde Naties. Zijn laatste functie was VN-ambassadeur in Pakistan. Hij woont in Brugge, waar hij ook stadsgids is.